NL programování :: PhDr. NADĚŽDA TROJKOVÁ

Neurolingvistické programování

se objevilo začátkem sedmdesátých let na základě spolupráce Johna Grindera a Richarda Bandlera, kteří společně vytvořili a zdokonalili elegantní metody pro změny návyků, vzorů myšlení a jednání. A poté následovali další, kteří tento systém obohatili o nové konkrétní metody.
    Neuro se vztahuje k našemu myšlení či vnímání, k pochodům v mozku a k nervovému systému, který vytváří základy jakéhokoliv jednání. Zvláště se to vztahuje k neurolingvistickým procesům vnímání – vidění, slyšení, cítění, chuti, čichu.
    Lingvistické se vtahuje k jazykovým vzorcům, které ovlivňují naše porozumění a naše chápání a na nichž je založena většina komunikace. Je těžké představovat si myšlenku bez jazyka. Jak často hovoříme sami se sebou, sami sobě radíme?
    Programování se vztahuje ke způsobu jak můžeme organizovat a programovat své myšlenky, včetně pocitů či přesvědčení, abychom vnesli požadovanou změnu do našeho chování a do očekávaného výsledku, stejně jako programujeme počítač pro určité úlohy s příslušným softwarem.
    Tělo a mysl tvoří neoddělitelnou jednotu, lidskou bytost.
    NLP umožňuje zlepšovat naše dovednosti a jednat pružněji v různých situacích. Pokud se začnete orientovat na cíl a nikoliv na problém najdete správné řešení. Když si budete zadávat pouze otázku proč se mi stal ten či onen problém, tak se k cíli neposunete. Ale když si položíte otázku „jak to změnit“ tak jste na cestě k řešení. NLP umožňuje zlepšit komunikaci s druhými lidmi.
    Mnohdy se nám nelíbí některé naše pocity, emoce, chtěli bychom se zbavit některých nepříjemných vzpomínek z minulosti, jsme nespokojeni se svým vzhledem, s tím jak v některých chvílích chováme a jednáme. Když se to snažíme potlačit často naše myšlenky zesílí a stále se nám točí v hlavě a ještě více jsme nespokojeni sami se sebou.
    Za pomocí technik NLP můžeme pracovat s hněvem, žárlivostí, pohodlností, ztrátou důvěry ve své síly atd. Mnohé sny se mohou uskutečnit tím, že přehodnotíte své názory. Místo toho, abyste přemýšleli o tom co neumíte, soustřeďte se na to co umíte a tyto dovednosti a vlastnosti  rozvíjejte . Můžete rozvinout zájem o něco k čemu jste měli dosud záporný vztah.
    NLP je praktické. Je to soubor modelů, dovedností a technik pro účinné myšlení a chování ve světě. Účelem je zlepšovat kvalitu života. NLP je jako hologram. Všechno souvisí se vším.