METODA EFT :: PhDr. NADĚŽDA TROJKOVÁ

METODA EFT  (Emotional Freedom Techniques)

Techniky emoční svobody vychází z poznatku, že většina chybných přesvědčení a negativních emocí je příčinou přerušení toku energie v lidském energetickém systému. Nemůže-li energie plynule proudit, dochází ke zkratům, které mají za následek mentální a fyzické nesrovnalosti, ovlivňující naše emoce, pocity a stav našeho fyzického zdraví. Tato metoda nepracuje pouze s fyzickými zdravotními problémy.

  Je především zaměřena na odstranění příčiny záporných emocí. Při EFT nejste ovlivněni žádnou sugescí - ani autosugescí a nemá placebo efekt - dosažené výsledky jsou konkrétní. EFT je aplikovatelné na velmi široké spektrum, má vysokou úspěšnost (často pomáhá i tam, kde vše ostatní selhalo).


OBLASTI POUŽITÍ:

 • Různé typy fobií
 • poválečné trauma (PTSD)
 • trauma ze sexuálního zneužívání
 • různé typy závislostí
 • deprese
 • vysoký krevní tlak
 • migrény , bolesti hlavy
 • chronická únava
 • stavy náhlé úzkosti
 • poruchy příjmu potravy
 • problémy ve vztazích (práce, přátelství, rodina atd.
 • kontrola pocitů hněvu a zlosti
 • reakce a chování dětí
 • dyslexie
 • alergie
 • astma
 • nespavost
 • bolest (různé typy)
 • ženské (mužské) problémy
 • sebeúcta / sebevědomí
 • nedostatek sebelásky
 • sportovní a profesní výkonnost
 • vzdělávání, studium, progresivní myšlení, kreativita atd.

Příklad z praxe 1

04.03.2012 06:28

Například jedna klientka s takto zasunutým a vědomě zapomenutým příkazem se cítila dobře jen tehdy, když byly dveře mezi pokoji doma zavřené a takto to požadovala i od rodinných příslušníků. Během naší práce vyplynulo, že příčina je v traumatické situaci v dětství, kdy její maminka doma náhle...
Celý článek

Příklad z praxe 2

04.03.2012 06:29

Ve čtyřech letech rozbil doma jeden chlapec skleněnou vitrínu, rodiče se přitom pohádali a krátce nato rozvedli, ovšem z jiných důvodů. Ale v duši chlapce zůstal pocit viny, že se rodiče rozvedli právě kvůli tomu, že právě on tehdy rozbil sklo. Pohled na rozbité sklo v něm nevědomky vyvolávalo...
Celý článek

Příklad z praxe 3

04.03.2012 06:29

V průběhu terapeutické práce na jednom problému se zjistilo, že klientka nesnáší vánoční perníčky. A pak se rozpomněla na chvíli, kdy byla jako malá sama doma s babičkou, která usnula na gauči. Na stolku byla položena mísa s perníčky. Hořící svíčka způsobila menší požár. Té malé, k smrti...
Celý článek