KINEZIOLOGIE :: PhDr. NADĚŽDA TROJKOVÁ

KINEZIOLOGIE 

 

je "nejelegantnější" metodou jak odhalit a léčit konflikty z minulosti a nakonec je proměnit ve zdroj síly, zdraví a kreativity.    Jedná se o samostatnou, nezávislou metodu, která není náhradou klasické psychoterapie.


    Metoda kineziologie vychází z předpokladu, že každé tělesné onemocnění má svůj původ v nevědomí , a to buď částečně nebo úplně, kde jsou uloženy všechny vzpomínky a zkušeností z dětství až do dnešního dne.
Každý člověk má mnoho takových blokovaných konfliktů a získaných dogmat. Zjednodušeně lze říci, že k vyléčení dochází, jestliže si pacient vzpomene na obsah konfliktu, konflikt se neurofyziologickou cestou vyváže z nervového systému a dojde ke zrušení omezujících dogmat / přesvědčení a zkušeností /, které byly přijaty za vlastní v době vzniku traumatu. V návaznosti na to nově získané přesvědčení formuje následně novou realitu, odlišnou od původního vzoru.

 

    Obsah konfliktu byl "zatlačen" do nevědomí, takže nevíte vědomě proč určitým způsobem reagujete. Rozpomenout se na něj lze pomocí terapeutické práce s nevědomím. Z tohoto důvodu mají léčebné metody, které to neberou v úvahu jen malé vyhlídky na úspěch. Kineziologie se řadí mezi psychoterapeutické metody pracující na bázi biologické zpětné vazby.

    Metoda kineziologie využívá svalový test pro komunikaci s nevědomím. Všechna tělesná i duševní onemocnění jsou v podstatě léčitelná. Klíč a zodpovědnost se nacházejí v pacientově nevědomí. Jestliže pacienti "uvolní" kineziologickou cestou své nejdůležitější blokované konflikty z minulých životů /za pomocí regrese/, prenatálního období a dětství, dostaví se rychlá, mnohdy překvapivě dramatická , trvalá a vždy pozitivní změna v jejich životě.
Důsledkem této léčby může být zlepšení partnerských vztahů, zvýšená schopnost prožívání, zvýšení pocitu vlastní hodnoty, pocit radosti, zlepšení zdraví, větší kreativita. Uvolnění blokovaných konfliktů je nejdůležitějším a nejvýznamnějším krokem na cestě k vnitřní svobodě a poznání.


    Jednou z cest,  jak lze zmírnit a ovlivnit negativní dopad vypjatých stresových situací na člověka v jeho každodenním životě je naučit se provádět alespoň krátkou relaxaci- meditaci , kdy se ponoříte  pouze do svého světa a na chvíli dáte volný průchod myšlenkám. Myšlenky nekorigujete, ale pouze sledujete jak přicházejí a odcházejí . To znamená naučit se na několik minut uvolnit své tělo. Naučit svou psychiku rozlišovat, kterým podnětem se bude nebo naopak nebude zabývat a jakou intenzitu emocí mu přisoudí. Zároveň může každý v tomto stavu klidu vložit do svého podvědomí afirmaci, která mu umožní posílit sebedůvěru a získat nová přesvědčení.

Příklad z praxe 1

04.03.2012 06:00

Klientka se velmi bála svého otce, aniž by k tomu měla vědomý důvod. Zároveň prožívala strach a znejistila vždy, když viděla pootevřené dveře. V průběhu práce si klientka vybavila událost z dětství, kdy stojí jako malá před pootevřenými dveřmi...
Celý článek

Příklad z praxe 2

04.03.2012 05:59

Obrátil se na mě muž, který měl problémy s nohama. Stále hůř se mu chodilo, dokonce již musel používat berle. Otec zemřel, v dětství ho vychovávala jenom maminka a 5 sester. V současné době byl lehce řečeno "pod pantoflem" manželky. Po...
Celý článek