Příklady z praxe :: PhDr. NADĚŽDA TROJKOVÁ

Příklady z praxe

Pokud jste v dětství, či ve svém životě prožili něco, co jste v tu chvíli nemohli pochopit nebo přijmout, protože situace byla značně emočně vypjatá, pak se i dnes můžete stále rozhodovat podle této zapomenuté zkušenosti. A tak se stává, že se mnohdy cítíme nehezcí, neschopní, zažíváme pocity viny, nebo jednáme tak, jak mnohdy si vědomě nepřejeme. Tato rozhodnutí z minulosti mohou určovat vaše současné názory.
    Pokud nesnášíte nějakou barvu, věc, zvuk, knír u partnera, máte nepochopitelnou averzi k nějaké osobě, k lékařům, nemocnici, k nějaké věci, zvířeti, případně některým květinám, náhle nesnášíte zvuk manželova mobilu, atd. pravděpodobně jste prožili nějakou negativní zkušenost v dřívějším období, při které jste se na takovou věc dívali nebo jen jste ji podvědomě zahlédli v momentě prožitku velkého emočního stresu
    V případě, kdy se ženě nedaří otěhotnět, je dobré prozkoumat, zda se nejedná o psychický problém jako kupříkladu, podvědomý strach otěhotnět. Po uvolnění psychického podvědomého bloku pak mnoho žen poměrně rychle otěhotní. V tomto případě lze provést také úpravu bioenergetických poměrů těla.
    Mnohdy zde hrají roli různé neuvážené výroky rodičů v době dospívání dětí, kdy rodiče dívky příliš vehementně zastrašují, ať se neopovažují příjít domů těhotné, jinak, že je pak vyhodí z domu. Nebo je obšťastňují pojmy jako „ jsi děvka,coura“ atd. A to vše ve výchovné snaze je zastrašit a odradit od předčasného vztahu s muži a nahodilými známostmi nebo jim nevědomě předat vlastní nenávist k mužům.Důvodů je mnohem více. U některých citlivých žen takové jednání v budoucnu způsobí dokonce frigiditu, protože mnohé z nich tuto „ špatnou část svého těla“ v hlavě přestanou přijímat za vhodnou, /nenávidí ji, neidentifikují se jako žena/, ze strachu, že by například, mohly nechtěně otěhotnět a ztratily by lásku svého okolí a zejména svých rodičů. A později, v době kdy už je „správné“ otěhotnět a jsou vdané „v jejich hlavě“ stále platí zákazy z mládí. Naštěstí se to dá napravit.
    V některých případech brání početí přespřílišná péče o mladšího sourozence, kdy má ona žena pocit, že už jedno dítě má. Důvodů je mnohem více a mají často ryze individuální charakter.
    Stává se také, že některá žena otěhotní a náhle, navzdory rozumným argumentům své ještě nenarozené dítě nenávidí nebo má pocit, že musí jít na potrat. Přitom cítí, že ve skutečnosti je to hloupost, ale nemůže si pomoci. Zažívám hezký pocit, když třeba i po jednom, byť dlouhém a pracném sezení odchází šťastná budoucí maminka, která se na své dítě z hloubi duše těší, kdy se podařilo v mysli maminky omezující tvrzení zrušit a ona se teď naplno raduje ze svého mateřství.
    Změnou úhlu pohledu na některé životní situace dojde k obnově porušeného toku energie v těle a následně vzrůstu důvěry v sebe a ve svůj život. Trvalé odstranění psychických bloků a omezujících názorů a přesvědčení. Získání nového tvůrčího pozitivního přesvědčení.
    Někdy čtu nebo slyším rozčarované reakce některých lidí na slova o existenci psychického bloku. Musím mnohým dát za pravdu, že nemůžeme být "jen samý blok". Protože žijeme v bipolárním světě, kde rozlišujeme co je dobré a zlé, posuzujeme, že něco je malé nebo naopak velké, černé nebo bílé, prožíváme v určitou dobu většinou jeden úhel pohledu na skutečnost, dalo by se říci prožíváme jednu z možností života, "jednu stranu mince".
    Stává se, že dívka žije v rodině kde otec je hodně uzavřený introvert, který se nevyjadřuje o tom zda jeho dcera je hezká nebo není a maminka jako důležitá osoba také nedává verbální či jinou zpětnou vazbu o tom, zda se jí na dceři něco líbí. Takové dívka až vyroste si bude pravděpodobně o sobě myslet, že není hezká a bude přesvědčena, že se druhým líbit nemůže . Někdy nerada chodí v sukni a v šatech a zajít si něco koupit na sebe do butiku - to je jí proti mysli. Tady nemůžeme říci, že má nějaké blokované jednání z průběhu tohoto života. Tato dívka ve svém životě neprožívala zkušenost, kdy ji rodiče a důležité osoby dávaly najevo a utvrzovaly ji v tom, že je krásná a přitažlivá žena. Tato dívka si potřebuje uvědomit, že těžko může být nehezkou či škaredou, když je potomkem svých rodičů, které ona sama i okolí hodnotí jako hezké. Potřebuje změnit názor a prožít novou zkušenost, kterou dosud neznala, že je hezká a zajímavá se vším všudy taková jaká je a získat tak nové mínění o sobě.
    Je mnoho rodičů, kteří pílí dovedli děti ke sportovním výšinám a bylo to pro ně prospěšné. Ale jsou také tací, kteří si skrze své talentované dítě realizují svá vlastní nesplněná přání. A nevšimnou si, že jejich dítě chce prožít svůj vlastní život, který se nemusí shodovat s jejich představou. Ztratí cit pro to, kdy si dítě samo přeje vrcholově sportovat a kdy se snaží jen „vyhovět“ přání milovaného rodiče, aby ho nezklamalo.
    Pokud se vám neustále vracejí hrůzné či nepříjemné vzpomínky, výjevy z prožité přírodní katastrofy, války, havárie, napadení jinou osobou či jiné podobné situace, lze tyto vzpomínky kvalitně zpracovat, tak aby se vám vrátila radost do vašeho života a klidný spánek. Správným zpracováním dojde k tomu, že mozek začne onu situaci vnímat jako středně nebo mírně nepříjemnou nebo nepodstatnou, zbavenou záporné emoce a zároveň se bude moci kdykoliv rozpomenout na všechny podrobnosti z toho, co se "tehdy" událo.
    Počet lidí, kteří zažívají různé druhy fobií stále stoupá. Jednou z příčin může být zvyšující se tlak na prožívání „nepřetržitého a trvalého úspěchu“ v současné společnosti. Bohužel se mnohdy cení v životě jako jediná hodnota pouze úspěch. Naše nadledvinky bravurně zvládnou zátěžovou situaci, ale - a to je důležité - po skončení stresové situace je nezbytné prožívat období klidu a pohody, aby se organismus vrátil do normálu a nerovnováhu vyrovnal. Abychom mohli prožívat “nestabilitu“ změn musíme zároveň prožívat stabilitu v jiných životních jistotách. Bohužel se současný svět neptá a nezajímá o to, zda naše těla jsou či nejsou na tak vypjatý, na stres bohatý a informacemi nabitý způsob života projektována. Alergie na různé potraviny mnohdy simulují "alergii" na nějakou osobu.
    Do mé poradny přišel velmi sympatický muž, kterému začalo v poslední době vadit, že často a silně podrážděně reaguje na svou manželku, následují hádky a odcizení. Nemohl pochopit proč tak reaguje na zdánlivé hlouposti. Přemýšlel kde je chyba, co dělá špatně a co může změnit, protože hluboce svou paní miluje a chce s ní žít po celý život. Stává se, že nedořešené problémy ze vztahu s některým z rodičů nic netušíce přehráváme se stávajícím partnerem, který nám rodiče připomíná a nejsme si toho vědomi. Po objevení souvislostí zmizel důvod hádek a změna způsobu jejich konverzace vztah upevnila a změnila k lepšímu.