04.03.2012 06:00

Klientka se velmi bála svého otce, aniž by k tomu měla vědomý důvod. Zároveň prožívala strach a znejistila vždy, když viděla pootevřené dveře. V průběhu práce si klientka vybavila událost z dětství, kdy stojí jako malá před pootevřenými dveřmi a strašně se bojí. Vidí a slyší někoho za dveřmi. Teď, když vše viděla znovu a s odstupem času zjistila, že za dveřmi stojí a mluví její otec s pozvaným „čertem“. Bylo Mikuláše, poté se dveře otevřely a do místnosti vkročil její otec společně s převlečeným čertem , který ji velmi, velmi vystrašil a ponížil jak se špatně učí, jak neposlouchá, atd. V tu chvíli dítě očekává, že blízká osoba jí ochrání před takovou strašidelnou osobou, která ji hrozí, že „jí vezme do pekla“ a odtrhne od maminky a tatínka. Ale nestalo se. Rodiče většinou čertovým vyhrůžkám přitakají, neodhánějí ho, neprotestují, případně se této scéně smějí. Dítě necítí oporu, že ho před čertem ochrání a nechávají ho napospas cizí zlé bytosti. Je zmateno. Rodič dává najevo, že ho čert může odvést, když říká „jen si ji vemte sebou, my ji neposlušnou nechceme“. „Nemají mě rádi, musím se bát, aby mě neopustili „ – to je závěr , který si dítě udělá ve své mysli. Jeho přirozená důvěra k rodinným příslušníkům a také sama k sobě může být tímto výrazně zpochybněna. Obzvláště, pokud dítě prožije několik takových situací. A tak se stalo také v tomto případě, kdy dívka krajně vyděšená a zrazená rodičem si zapamatovala, že to byl její otec, kdo jí tak vyděsil a zpochybnil. Byla to nešťastná shoda okolností, která vytvořila v dítěti přesvědčení, že jí otec nemá rád a že se ho musí bát. Její přesvědčení posílila také skutečnost, že ji otec velmi málo v životě chválil a viděl na ní spíše jenom chyby. Když si vše vybavila a zjistila za jakých okolností vznikl strach z otce a z pootevřených dveří a proč má ona na něj zlost, došlo k okamžité změně vztahu k otci a zároveň zlepšení vztahu sama k sobě. Bohužel, „vystrašení čertem", který je velkým symbolem zla, jak ho děti znají z pohádek a z toho vyplývající psychické potíže u dětí - s tím se setkávám velmi často.