04.03.2012 06:28

Například jedna klientka s takto zasunutým a vědomě zapomenutým příkazem se cítila dobře jen tehdy, když byly dveře mezi pokoji doma zavřené a takto to požadovala i od rodinných příslušníků. Během naší práce vyplynulo, že příčina je v traumatické situaci v dětství, kdy její maminka doma náhle spontánně potratila. Vystrašení příbuzní maminku rychle uložili v jednom z pokojů na postel, do pokoje zavřeli dveře a dítěti přikázali, že „dveře musí do pokoje zůstat zavřeny a ona do pokoje za maminkou nesmí!“ Měla strach o maminku, nevěděla jak si vše vysvětlit, viděla jen, že se s ní děje něco vážného, protože samotní dospělí jsou vystrašeni.Tato situace byla pro ní natolik závažná, že si hluboce zapamatoval příkaz o nutnosti zavírat dveře mezi pokoji. Její maminku pak odvezli do nemocnice odkud se vrátila vyléčena, ale příkaz v hlavě zůstal. Po objevení této situace a souvislostí vymizela potřeba zavřených dveří a také úspěšně rychle otěhotněla.